Carpaal tunnel syndroom

Heeft u last van:

  • Pijn, tintelingen en/of gevoelsstoornissen in duim, wijs- en middelvinger?
  • Nachtelijke pijn en/of tintelingen?
  • Klachten in beide handen?
  • Krachtverlies in de arm en hand?
  • Een afgenomen vorm/contour van de duimmuis?

Mogelijk heeft u last van een carpaal tunnel syndroom.

Het carpaletunnelsyndroom (CTS) bestaat uit een verzameling klachten veroorzaakt door druk op de middelste armzenuw in de carpale tunnel. De carpale tunnel is een nauwe doorgang aan de binnezijde van de pols. CTS is een aandoening die meer bij vrouwen dan bij mannen voorkomt en vooral in de leeftijdscategorie van veertig tot zestig jaar. CTS wordt veroorzaakt door drukverhoging in de carpale tunnel. Deze drukverhoging zorgt voor een beperkte bloedtoevoer naar de middelste armzenuw, wat aanleiding geeft tot verminderde zenuwgeleiding met als gevolg tintelingen, gevoelsstoornissen en pijn.

Zo stelt de manueel therapeut de diagnose:

  • Door het herkennen van specifieke kenmerken van de aandoening;
  • De manueel therapeut voert de test van Phalen uit;
  • De manueel therapeut voert de test van Tinel uit;
  • De manueel therapeut voert de zenuwrektest van de middelste armzenuw uit;
  • De manueel therapeut voert krachttesten van de duimspieren uit (m.abductor pollicis brevis en m.opponens pollicis).

Behandel opties:

1

Rust;

2

Mobilisatie en manipulatie van het polsgewricht;

3

Tractie (licht trekken) aan het polsgewricht;

4

Neurodynamische oefeningen

Onderzoek naar de behandeling van deze klachten wijst in de richting van een operatie als meest succesvolle behandelmethode. Voordat er wordt overgegaan tot een dergelijke behandeling wordt er vaak gekeken naar de niet-operatieve (conservatieve) mogelijkheden. Daarnaast is relatieve rust (of absolute rust door middel van een spalk) of een injectie met corticosteroïden te overwegen.