Privacy verklaring Roelfsema fysiotherapie

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Roelfsema Fysiotherapie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Roelfsema Fysiotherapie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Roelfsema Fysiotherapie verstrekt. Roelfsema Fysiotherapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom heeft Roelfsema fysiotherapie gegevens nodig?

Roelfsema Fysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Roelfsema Fysiotherapie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang bewaard Roelfsema fysiotherapie uw gegevens?

Roelfsema Fysiotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden

Roelfsema Fysiotherapie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Roelfsema Fysiotherapie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Roelfsema Fysiotherapie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Roelfsema Fysiotherapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Roelfsema Fysiotherapie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Roelfsema Fysiotherapie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Roelfsema Fysiotherapie heeft hier geen invloed op. Roelfsema Fysiotherapie heeft Google geen toestemming gegeven om via Roelfsema Fysiotherapie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Roelfsema Fysiotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Roelfsema Fysiotherapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Roelfsema Fysiotherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Roelfsema Fysiotherapie op via info@roelfsemafysiotherapie.nl.

Roelfsema Fysiotherapie is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Hooikade 9A, 2514 BH Den Haag
  • Vestigingsadres: Hooikade 9A, 2514 BH Den Haag
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59279893
  • Telefoon: 070 – 2211528
  • E-mailadres: info@roelfsemafysiotherapie.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@roelfsemafysiotherapie.nl

Roelfsema Fysiotherapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.