Tarieven & betalingsvoorwaarden

Roelfsema Fysiotherapie heeft met de meeste Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat, indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, uw factuur direct naar de zorgverzekeraar wordt gestuurd en u dus geen factuur ontvangt. Kijk bij het kopje ‘Zorgverzekeraars’ of Roelfsema Fysiotherapie een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.

Indien Roelfsema Fysiotherapie geen contract heeft afgesloten met uw verzekeraar, gelden de onderstaande tarieven en wordt uw factuur eerst naar u gestuurd. Deze betaalt u eerst zelf, maar u kunt de factuur indienen bij uw zorgverzekering waardoor u een gedeelte vergoed krijgt. Hoeveel dit precies is hangt af van de zorgverzekeraar. Dit kunt u zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, gelden de onderstaande tarieven. De factuur gaat direct naar u en deze factuur kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. U dient deze factuur zelf te betalen.

Tarievenlijst 2024

De volgende tarieven gelden per 1 januari 2024

Eerste consult fysiotherapie / manuele therapie / kinder-manuele therapie
€62,50
Vervolgbehandelingen fysiotherapie
€43
Vervolgbehandelingen manuele therapie
€57,50
Toeslag aan huis behandeling fysiotherapie
€18,50
Medische rapportage
€95,00
Niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraak
€35,00

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit uiterlijk 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Niet- of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 100% van het geldende tarief.