Missie en visie

Onze therapie is gebaseerd op kennis en wetenschap, klinische expertise en doelen en wensen vanuit de patiënt.

Maak een afspraak

Een fysio praktijk met een duidelijke missie.

De missie van Roelfsema Fysiotherapie is de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg te optimaliseren door zo veel mogelijk gespecialiseerde fysiotherapie te combineren met doelen, wensen en ervaringen van de patiënt. Therapie is zoveel mogelijk gebaseerd op kennis en wetenschap, klinische expertise en patiëntwaarden. Op deze manier kunnen gezondheidsproblemen die het bewegend functioneren belemmeren efficiënt en doelmatig worden behandeld. Van groot belang hierbij is het netwerk van zorgprofessionals, zowel binnen als buiten de fysiotherapie.

Onze visie

De visie van Roelfsema Fysiotherapie is meteen terug te zien in het logo, waarbij de kernwoorden ‘herstel’ en ‘ontwikkeling’ op zijn plek zijn. Volgens Roelfsema Fysiotherapie is er altijd een vorm van herstel mogelijk. Wat herstel betekent kan voor ieder individu anders zijn. Ook hoeft herstel of het hersteld zijn niet altijd het eindpunt te zijn. Het doel is om, daar waar mogelijk, patiënten zelfs beter dan voorheen te kunnen laten bewegen. Daarnaast is er veel aandacht voor preventie om herhaling te voorkomen.
Fysiotherapie staat voor hulp bij het bewegend functioneren. Dit betekent tegelijkertijd dat wanneer fysiotherapie nodig is, het bewegend functioneren niet gaat zoals het moet. Bewegen is van levensbelang, iets wat meer en meer duidelijk is geworden. Bewegen geldt als een universeel medicijn, zowel bij fysieke- als mentale gezondheidsproblemen. Daarom is bewegen een belangrijk onderdeel binnen de therapie en is actief revalideren het uitgangspunt. De patiënt staat centraal in het proces, waarbij een actieve inzet en eigen verantwoordelijkheid een grote rol spelen.