Migraine

Heeft u last van:

 • Hoofdpijn aan één kant gedurende 4-72 uur?
 • Hoofdpijn die pulseert?
 • Hoofdpijn die heftig van karakter is?
 • Hoofdpijn die samengaat met misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en –geluid?
 • Hoofdpijn die het dagelijks leven fors beperkt?

Mogelijk heeft u last van migraine.

Migraine is een aandoening met heftige aanvalsgewijze hoofdpijn. Migraineaanvallen kunnen variëren in ernst en duur. Bij ongeveer 60% van de vrouwen met migraine zijn de aanvallen gerelateerd aan de cyclus. Bij sommige mensen gaat een ‘aura’ aan een aanval vooraf. Dit is een fenomeen dat zich kan uiten in een blinde vlek, lichtflikkeringen, tintelingen of doof gevoel in lippen, gelaat of hand. Een aura duurt meestal maximaal een uur.

Zo stelt de manueel therapeut de diagnose:

 • Door het herkennen van specifieke kenmerken van de aandoening;
 • Door de criteria met u na te lopen (opgesteld door de International Headache Society):

Migraine zonder aura:

A: Minimaal vijf aanvallen die voldoen aan criteria B-D;
B: Duur 4-72 uur;
C:
 Twee of meer van de volgende kenmerken:

 1. Eenzijdig;
 2. Pulserend;
 3. Matige tot ernstige pijn;
 4. Toename bij lichamelijke inspanning.

D: Gedurende hoofdpijn minstens één van de volgende symptomen:

 1. Misselijkheid en/of braken;
 2. Overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

E: Oorzaak is géén andere aandoening.

Migraine met aura:

A: Minimaal twee aanvallen die voldoen aan criteria B en C;
B: Aura bestaat uit tijdelijke zicht-, gevoel-, en/of spraak/taal symptomen, maar géén (hersenstam)symptomen als:

 1. Dysartrie (moeite met spreken);
 2. Vertigo (duizeligheid);
 3. Tinnitus (oorsuizen);
 4. Slechthorendheid;
 5. Diplopie (dubbelzien);
 6. Ataxie (onhandig bewegen);
 7. Verminderd bewustzijn.

C: Twee of meer van de volgende kenmerken:
Ten minste één aurasymptoom ontwikkelt geleidelijk over ≥5 min. en/of twee of meer symptomen treden achtereenvolgend op;

 1. Elk aura symptoom duurt ≥5 min. en <60 min.;
 2. Ten minste één aurasymptoom is éénzijdig;
 3. Aura gaat samen met hoofdpijn of de hoofdpijn komt <60 min.

D: Oorzaak is géén andere aandoening.

Behandel opties:

1

Verstrekken van informatie en advies over de aandoening en hoe er mee om te gaan;

2

Opheffen van de bewegingsfunctiestoornis in de nek met manipulaties of mobilisaties;

3

Verminderen van triggerpoints middels dry needling, massage en rektechnieken;

4

De huisarts kan bij deze aandoening helpen met de beoordeling of medicatie de klachten kan verlichten. Mogelijk zal een medicijn uit de categorie ‘triptanen’ worden voorgeschreven.