Instabiliteit/motor control impairment (MCI)

Heeft u last van:

 • Nekpijn?
 • Een blokkerende- of vastzittende nek tijdens bewegen?
 • Angst voor bewegen?
 • Een gevoel van een zwaar hoofd?
 • Veel kraken van de nek?
 • De neiging tot het zelf kraken van de nek?
 • Verminderde controle of instabiel gevoel bij bewegen?
 • Strakke- of stijve nekspieren?
 • Meer pijnklachten aan het eind van de dag?
 • Het langdurig aannemen van eenzelfde houding of positie?
 • Hoofdpijn?

Mogelijk heeft u last van instabiliteit/motor control impairment (MCI).

Bij instabiliteit of ‘motor control impairment’ is er sprake van nekpijn die vaak aanwezig is tijdens statische houdingen/posities of optreedt bij eenzijdige, langdurige activiteiten. De pijn is wisselend van aard en locatie en het kan regelmatig ‘in de nek schieten’. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar instabiliteit en de oorzaak hiervan is nog niet helemaal duidelijk.

Zo stelt de manueel therapeut de diagnose:

 • Door het herkennen van specifieke kenmerken van de aandoening;
 • De manueel therapeut voert de cranio-cervicale flexietest uit;
 • De manueel therapeut voert een actief nekbewegingsonderzoek uit waarbij wordt gekeken naar zogenoemde ‘aberrant movements’ (het niet vloeiend verlopen van de beweging).

Behandel opties:

1

Stabiliseren door een intensief en specifiek oefenprogramma;

2

Behandelopties als bij aspecifieke nekpijn (zie hierboven) worden toegepast.