Instabiele schouder

Heeft u last van:

  • Pijn bij vooral eindstandige schouderbewegingen?
  • Een schouder die vaak klikt, tikt en/of knakt?
  • Een arm die soms zwaar voelt en schokt en/of trilt tijdens rustige bewegingen?

Mogelijk heeft u last van instabiliteit.

Bij de ‘instabiele schouder’ is er in meer dan 90% sprake van instabiliteit richting de voorzijde en is een trauma de oorzaak. Daarnaast kan instabiliteit het gevolg zijn van niet-traumatische compensatie van de schouder stabilisatie spieren. Deze laatste vorm is meer geassocieerd met instabiliteit/laxiteit in meerdere richtingen. Een laatste groep heeft geen structurele afwijkingen aan de schouder, maar een slechte controle en samenwerking tussen de stabiliserende spieren en de zenuwen die de spieren aansturen.

Zo stelt de manueel therapeut de diagnose:

  • Door het herkennen van specifieke kenmerken van de aandoening;
  • De manueel therapeut voert de apprehension-relocation-release test uit (voorwaartse instabiliteit);
  • De manueel therapeut voert de Kim-test uit (achterwaartse instabiliteit);
  • De manueel therapeut voert de Jerk-test uit (achterwaartse instabiliteit);
  • De manueel therapeut constateert een sulcus sign;
  • De manueel therapeut voert een load-and-shift test uit.

Behandel opties:

1

Oefentherapie